Kohtuasjad C-376/05 ja C-377/05: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesgerichtshof 26. juuli 2005.  aasta määrusega kohtuasjas A. Brünsteiner GmbH versus Bayerische Motorenwerke AG (C-376/05) ning 26. juuli 2005.  aasta määrusega kohtuasjas Autohaus Hilgert GmbH versus Bayerische Motorenwerke AG (C-377/05)