Rahandusministri 29. detsembri 2003. a määruse nr 108 «Ühtne riigihangete objektide klassifikatsioon» muutmine