Kombineeritud nomenklatuuri (CN) ühetaoline kohaldamine (Kaupade liigitus)