Liidetud kohtuasjad T-178/03 ja T-179/03: Esimese Astme Kohtu 8. septembri 2005. aasta otsus — CeWe Color/ Siseturu Ühtlustamise Amet (Ühenduse kaubamärk — Sõnalised tähised DigiFilm ja DigiFilmMaker — Absoluutsed keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)