Kohtuasi T-86/06: 16. märtsil 2006 esitatud hagi — Studio Bichara jt versus komisjon