Úradný vestník Európskej únie, CE 25, 01. február 2005