Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 25, 01 luty 2005