Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 25, 01 ta' Frar 2005