Komisjoni määrus (EÜ) nr 2003/2006, 21. detsember 2006 , millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise turukorralduse kulude rahastamiseks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF)