Kirjalik küsimus P-4146/05 Esitaja(d): Alessandro Foglietta (UEN) komisjonile. Tubakatoodete direktiivi 2001/37 artikli 11 kohandamine