Komisjoni määrus (EÜ) nr 1817/2006, 11. detsember 2006 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril