Kommissionens förordning (EG) nr 135/2006 av den 26 januari 2006 om utfärdande av importlicenser för ris i samband med ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i januari 2006 i enlighet med förordning (EG) nr 327/98