Komisijas Regula (EK) Nr. 135/2006 ( 2006. gada 26. janvāris ) par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu atbilstoši pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98 iesniegti 2006. gada janvāra mēneša pirmajās desmit darba dienās