Komisjoni määrus (EÜ) nr 135/2006, 26. jaanuar 2006 , riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2006. aasta jaanuari esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal