Komisjoni otsus, 16. 10 2006, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4341 - FCC / ALPINE) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)