Nõukogu direktiiv, 24. juuli 1986, teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta (86/362/EMÜ)