Kirjalik küsimus E-3499/06 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komisjonile. Lõuna-Egeuse rakenduskava tööde arengujärk