Komisjoni otsus, 29. aprill 2004, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti IX lisa B liidet, et lisada teatavad Leedu liha-, piima- ja kalasektori ettevõtted üleminekujärgus olevate ettevõtete loetellu (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1727 all)EMPs kohaldatav tekst