Euroopa Kohtu (teine koda) 14. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-452/00: Madalmaade Kuningriik versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kord — Suhkru ning suhkru-ja kakaosegude import — Määrus (EÜ) nr 2081/2000 — Tühistamishagi — Kaitsemeetmed — Proportsionaalsus)