Komisjoni määrus (EÜ) nr 1794/2005, 28. oktoober 2005, millega kinnitatakse teatavate otsetoetuste ning struktuuri- ja keskkonnameetmete suhtes 2005. aastal kohaldatavad vahetuskursid