Nařízení Komise (ES) č. 848/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 115/2005