Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Kohti kattavaa hormonaalisia haitta-aineita koskevaa Euroopan unionin kehystä”