Nařízení Komise (ES) č. 1291/2006 ze dne 30. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003