Komisjoni 8. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/981 (millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) parandus (ELT L 161, 18.6.2019)