Kirjalik küsimus P-0578/06 Esitaja(d): Giovanni Procacci (ALDE) komisjonile. Jäätmemajandus