Kirjalik küsimus E-1515/06 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komisjonile. Konkursimenetlus elektrienergia hangeteks Kreekas