Regioonide komitee arvamus teemal “Valge raamat millega kohaldatakse EÜ konkurentsieeskirju meretranspordi suhtes”