Kirjalik küsimus E-3205/06 Esitaja(d): Mary McDonald (GUE/NGL) nõukogule. Olukord Palestiinas