Kirjalik küsimus E-4598/05 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komisjonile. Põhjendatud arvamus põllumajandussektori kohta