Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda), 28. oktoober 2004.