Kirjalik küsimus E-2179/05 Esitaja(d): Bart Staes (Verts/ALE) komisjonile. Inimõiguste rikkumine Türgis