Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1654 av den 6 november 2020 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Förenade kungariket (delgivet med nr C(2020) 7862) (Endast den engelska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)