Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1654 z dne 6. novembra 2020 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 7862) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)