Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1654 van de Commissie van 6 november 2020 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 7862) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)