Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1654 (2020. gada 6. novembris) par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnisko H5N8 apakštipa putnu gripu Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7862) (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)