Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1654 2020 m. lapkričio 6 d. dėl tam tikrų laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Jungtinėje Karalystėje (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 7862) (Tekstas autentiškas tik anglų kalba) (Tekstas svarbus EEE)