Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti a kohane komisjoni teatis — Teatavatele regulaarlennuteenustele kehtestatud avaliku teenindamise kohustuse muudatus Hispaanias EMPs kohaldatav tekst