Kirjalik küsimus E-2131/04 Esitaja(d): Bernat Joan i Marí (Verts/ALE), komisjonile. Õiguslik alus vähem levinud keeltele