Kohtuasi T-223/15: Üldkohtu 15. mai 2017. aasta otsus – Morton’s of Chicago, Inc. versus EUIPO – Mortons the Restaurant (MORTON’S) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk MORTON’S — Varasemad registreerimata siseriiklikud kaubamärgid MORTON’S, MORTONS, MORTON’S CLUB, MORTONS CLUB, MORTON’S THE RESTAURANT, MORTONS RESTAURANT ja M MORTON’S — Suhteline keeldumispõhjus — Kehtetuks tunnistamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 ja artikli 53 lõike 1 punkt c)