EMP Ühiskomitee otsus nr 96/2006, 7. juuli 2006 , millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)