Kirjalik küsimus E-2738/05 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komisjonile. Ettepanek kütuste tarbimisele pandud erimaksu astmelise vähendamise mehhanismiks