Komisjoni määrus (EÜ) nr 1166/2006, 31. juuli 2006 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril