Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4361 — KKR/Pages Jaunes) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda EMPs kohaldatav tekst