Esimese Astme Kohtu otsus 7. juuni 2005. aasta kohtuasjas T-316/03: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk MunichFinancialServices — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldav iseloom — Määruse (EÜ) nr 40/49 artikli 7 lõike 1 punkt c)