Kirjalik küsimus P-2265/06 Esitaja(d): Joan Calabuig Rull (PSE) komisjonile. Statistika tekstiili- ja riidekaupade impordi kohta (jaanuar kuni november 2005)