Kohtuasi C-276/05: Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberster Gerichtshof 24. mai 2005. aasta määrusega kohtuasjas The Wellcome Foundation Ltd. versus Paranova Pharmazeutika Handels GmbH