Komisjoni määrus (EÜ) nr 1793/2005, 28. oktoober 2005, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames