Ettepanek: Euroopa Liidu Nõukogu ja Nõukogus Kokku Tulnud Liikmesriikide Valitsuste Esindajate Otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta