Kirjalik küsimus E-3056/04 Esitaja(d): Brice Hortefeux (PPE-DE), komisjonile. Türgi ELiga liitumise kulud