Kirjalik küsimus E-1755/06 Esitaja(d): Georgios Karatzaferis (IND/DEM) komisjonile. Suurprojektid Thessalonikis ja Thessaloniki omavalitsuse roll